Thứ 7, Ngày 04 tháng 07 năm 2020
-

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

25/07/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

08/08/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

15/08/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-UC

Sydney - Melbourne Khởi Hành Từ Hà Nội (MTVAK-UC) 6 ngày

29/08/2020

Máy Bay

50

39,190,000

Đặt ngay

MTVAK-UC

Sydney - Melbourne Khởi Hành Từ Hà Nội (MTVAK-UC) 6 ngày

29/08/2020

Máy Bay

50

48,990,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

12/09/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

10/10/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

22/10/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

MTVAK-HONGKONG

Tour Hongkong 4N3Đ Bay Hongkong Airlines - 01 Ngày Tự Do (MTVAK-HONGKONG) 4 ngày

24/10/2020

Hongkong Airline

50

13,360,000

Đặt ngay

Tour khởi hành thường xuyên

Tour giờ chót